Länkar

AV-media Kronoberglänk till annan webbplats: Här kan man få hjälp och information om kompensatoriska hjälpmedel och bra pedagogiska program.

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsidalänk till annan webbplats: Här finns bland annat material och pedagogisk forskning om elever i behov av särskilt stöd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola