Biblioteksrådet

Biblioteksgruppen består av en representant från varje klass samt bibliotekarien och  ibland bibliotekspedagogerna. Vi träffas ca 2ggr/termin för att diskutera allt sådant som hör till biblioteket.

Sedan läsåret 11/12 är biblioteksrådet indelat i två grupper. En för F-2 och en för 3-6. I gruppen F-2 berättar vi till exempel för våra klasskompisar om vad som är på gång i biblioteket. Vi har också till uppgift att fråga våra klasskompisar om de önskar något särskilt i biblioteket. Detta berättar vi sedan på mötena, och det kan handla om allt från olika aktiviteter i biblioteket till inköp av böcker.

I gruppen 3-6 gör vi också det men vi får även göra lite andra saker. Som till exempel förra läsåret när vi gjorde en tävling för alla de andra eleverna på skolan. Då gjorde vi nya bokomslag till böcker som finns i biblioteket, både framsidor och baksidor, och så fick de andra gissa vilka böcker det var.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Förskola och skola