Föräldraföreningen

Hej, och varmt välkomna till Föräldraföreningen Högstorp! Vi består av föräldrarepresentanter från alla skolans klasser.

Vi arbetar tillsammans för ett gott samarbete mellan hem och skola, dessutom arbetar vi för föräldrarnas insyn och delaktighet i skolans verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att varje barn ska känna trygghet och kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vårt arbete ska präglas av samarbete och samverkan med skolan. 

Protokoll och verksamhetsberättelse hittar du på undersidorna i menyn.

Stöd föräldraföreningen genom att betala medlemsavgift på 100 kr/familj.
Pengarna sätts in på föreningens postgirokonto: 608583-1

Föräldraföreningens nya styrelse

Ordförande

Kaj-Mikael Petersson
E-post: kaj-mikael@hassletra.se

Kassör

Wiveka Sund
E-post: wiveka_gummeson@hotmail.com

Revisor/Sekreterare

Dorothée Millon Gereborg
E-post: dorothee.millon@gmail.com

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola