Det här gör föräldraföreningen

Varje klass utser vid början av läsåret två representanter till föräldraföreningens styrelse. Vi träffas 3-4 gånger per läsår, vanligtvis på måndagar i skolans matsal. Vid dessa möten finns skolans rektor med och berättar om vad som är på gång vid skolan. Vi får möjlighet till direktdiskussion och kan föra fram eventuella frågeställningar som framkommit från respektive klass.

Våra medlemsavgifter använder vi för saker som kan komma skolan och eleverna till del, tex inköp av nya redskap/leksaker till rasterna, bidrag till busskostnader kopplat till friluftsdagarna i ishallen och Åby eller diskobelysning till discon som klasserna anordnar. Vi brukar också önska våra lärare en god jul med julkorgar samt uppmärksamma våra rastfaddrar vid skolavslutningen i juni.

Om du har frågor som du vill att vi diskuterar – hör av dig till din klassrepresentant!

Här kommer att finnas en del tips m.m. som kan vara bra för er föräldrar. 

Anmälan till att bli klassombud/klassrepresentant i FFH 

Maillista till Föräldraföreningens klassrepresentanter 

Föräldraföreningens stadgar 

Tips för arrangemang av skoldisco

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola