Historik Högstorps skola

Historik Högstorps skola är en skola med gamla anor.

Redan på 1870-talet byggdes den första skolbyggnaden som fortfarande är i bruk. Under 1870-talet fanns det en lärarbostad på övervåningen i byggnaden och en ambulerande lärare kom till skolan 4 månader om året för att undervisa Högstorpsbarnen. På skolgården fanns det då svinhus, hönshus och utedass. Nederdelen av byggnaden fungerade då som ett klassrum. Under 1890-talet byggdes huset till och då fick man ett riktigt klassrum som än i dag andvänds av förskolan. Omkring 1920 byggdes skolan till och fick en ny byggnad, med ett klassrum, en slöjdsal och gymnastiksal. 

I mitten på 1960-talet anslöts Högstorp till det kommunala vatten- och avloppsnätet och därmed flyttade många familjer hit. Högstorp blev en stadsdel i Växjö. Under de kommande åren expanderade Högstorp och skolan byggdes till under 70-talet. Då byggdes hela skolpaviljongen och under en del av paviljongen byggdes skyddsrum och fritidslokaler. Under några år på 70-talet gick det faktiskt över 340 elever på skolan. Efter 70-talet sjönk elevunderlaget och skolan var faktiskt nedläggningshotad en tid. 

I slutet på 80-talet och början på 90-talet var Högstorpskolan en enparallellig låg- och mellanstadieskola. I mitten på 90-talet byggdes skolan till för att möta det ökande antalet elever och nu är läget helt annorlunda. Högstorpsområdet är inne i en ny epok med generationsbyte och expansion. From. året 2003 har skolan helt igenom varit, minst, tvåparallellig. För närvarande har skolan 18 klasser, från förskoleklasserna t.o.m årskurs sex, och det går ca 370 elever på skolan. 

Sommaren 2006 blev den nya Högstorpskolan färdig för inflyttning. Fram tills dess hade eleverna sin undervisning förlagd både till Torparskolan på Teleborgsområdet samt till Solvändan på Högstorp. Barackerna och den gamla gymnastiksalsbyggnaden revs under sommaren 2005. Från och med 2006 fungerar nu den gamla Högstorpskolan (på Högstorpsvägen 117) som en Förskola. Den har plats för sju förskoleavdelningar. Den nya skolan på Solvändan har fått namnet Högstorps skola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola