Fritidshemmets uppdrag

Hovshagaskolans fritids

När skoldagen är slut tar fritids vid och då får barnen möjligheten att leka fritt, olika ute-och inneaktiviteter samt möjlighet att använda gymnastiksalen fyra eftermiddagar i veckan. Hovshagaskolans mål för fritidsverksamheten: Ditt barns fritid är viktig! 

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag är enligt styrdokumentet "Allmänna råd för fritidshem" följande:

  • Fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan innebär för vår del att fritidsverksamheten pågår även under skoltid. Då arbetar fritidspersonal med eleverna, ofta i mindre grupper, med en nära samverkan med lärare i klassen.
  • En viktig del i denna verksamheten är lek och skapande verksamhet, liksom att varva teoretiska och praktiska inslag så att en balans mellan olika former av lärande uppnås.

Allmänna bestämmelser

  • Rätt till fritidshemsplats har de barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Placeringstiden gäller arbetstid + restid.
  • Schema för båda föräldrarnas arbetstider ska lämnas in i Dexter.
  • Vid uppsägning av plats gäller 1 månaders uppsägning. Observera att Du själv måste säga upp platsen efter år 3, om Ni inte vill ha fortsatt placering, annars debiteras Ni för omsorg även i år 4.
  • Vi har rätt att stänga fritidshemmet 3 dagar/år för personalutbildning.
  • Under sommaren stänger vi fritidshemmet i fem veckor. Veckorna 27-31.
  • Alternativet för barn som behöver omsorg under sommaren är "Sommarkollo". Särskild information angående sommarkollo lämnas ut under våren.

Växjö Kommun

Riktlinjer

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola