Skolskogen

Vi vill ge eleverna möjligheter till lärande i skogens klassrum och att i en friare miljö under friare former lära sig socialt samspel. Viktigt är att eleverna får kunskaper och insikt i hur naturens kretslopp fungerar och blir medvetna om att man själv ingår. Att röra sig och vara utomhus i alla väder kommer på köpet och ger bättre hälsa. 

Skolskogen Stenriket

Skolskogen är ett område beläget i Danneborg mellan Hovshaga och Araby. Hovshagaskolans personal har varit drivande i arbetet med att anpassa skogen till skolans behov. Vi har avtal med tekniska förvaltningen om skötsel och tillåtelse att göra enstaka skötselåtgärder. Skogsstyrelsen har stöttat vårt arbete genom utbildning . Vi har erhållit Naturväktarstipendium som används till redskap och verktyg i verksamheten.

Hur ser skolskogen ut och hur används den? 

Vi har delat in skolskogen i sex områden.

  • Trädgården
  • Stormfället
  • Lövskogen
  • Granskogen
  • Vargskogen
  • Sagoskogen

Vi har inventerat växlighet och märkt ut vegetationstyper. Vi har regelbundna aktiviteter i skolskogen under hela läsåret . Vi vill använda oss av äventyrspedagogik i skolskogen och vi utbildar oss mer i detta ämne.

Naturväktarstipendium 2008

Skolan fick 7 500 kr i stipendium från Världsnaturfonden WWF för att skapa ett lärande klassrum i skolskogen.  

”Sveriges Bästa skolskog”

Skogen i skolan är ett samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter (t.ex. skogsstyrelasen). Vilka stödjer skolorna i dess arbete  som har med skog och natur att göra, till exempel skolskogar. Bland annat delas varje år pris ut till de bästa skolskogsprojekten. Skogen i skolan har en egen hemsida, skogeniskolan.selänk till annan webbplats. Läsåret 2008/2009 erhöll Hovshagaskolan fjärde pris i tävlingen Sveriges bästa skolskog för vårt pedagogiska arbete i Stenriket. Priset bestod av en ryggsäck med färdiga övningar och material att ta med ut i skogen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola