Frånvaroanmälan

Talsvar

I Växjö kommun anmäler du ditt barns frånvaro genom att ringa en automatisk telefonsvarare alternativt via en frånvaro app. "IST Dexter App".

Det är viktigt att du/ni som vårdnadshavare loggar in i Dexter, www.barnochutbildning.vaxjo.selänk till annan webbplats och lämnar rätt kontaktuppgifter, det vill säga aktuella mobiltelefonnummer och e-postadresser.

Talsvar gäller frånvaro för en dag eller del av dag, vid ledighetsansökan fyller man i en blankett som finns på kommunens hemsida.

Talsvar: 0470-79 69 81

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017