Om skolan

Hovshagaskolan är en F-6 skola, belägen i ett villaområde på södra Hovshaga. Det finns ca 330 elever vid vår skola. Vi har nära tillgång till en rik och omväxlande natur.

På Hovshagaskolan arbetar vi åldershomogent. Vi sammarbetar väldigt mycket med parallellerna. Att arbeta i åldersblandade grupper genom temaarbeten, friluftsdagar, sångsamlingar och fadderverksamhet är vanligt förekommande. Syftet med samarbetet är att eleverna ska lära känna varandra och känna större trygghet. Vi arbetar mycket med att utveckla elevens sociala kompetens och förmåga att bemöta andra människor i sin omgivning. 

Vi har ett värdegrundsmål som vår främsta målsättning. Att skapa trygghet tror vi sker genom tydlig gränssättning och stort elevengagemang, där alla blir sedda och respekterade. I undervisningen utgår vi från varje elevs förutsättningar. Genom rimliga krav som elever kan leva upp till, hjälper vi dem att växa och utvecklas. För att stötta alla i sin kunskapsutveckling har skolan välutbildade pedagoger. Speciallärare hjälper elever som har behov av särskild stöttning. 

I arbetet med eleverna finns ett stort engagemang, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att nå en positiv utveckling. Inom ämnena slöjd, musik och idrott samt skapande verksamhet har vi pedagoger med specialkompetens. Vid temainriktat arbete är flera personalkategorier involverade. 

I förskoleklassen är språk, matematik, bild och musik viktiga redskap för att hjälpa barnen till en positiv skolstart. På olika sätt tar vi tillvara lekens betydelse för barnens lärande. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola