Elevhälsa

Elevhälsans omfattning

25 §

"För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."

"För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses."

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet på Hovshagaskolan har regelbundna möten.
I elevhälsoteamet ingår:

Rektor

Maritha Karlsson

Skolsköterska

Heléna Tusek
E-post: helena.tusek@vaxjo.se

Speciallärare

Maria Rydén
E-post: maria.ryden@skola.vaxjo.se

Speciallärare

Lena Einvall Häggblad
E-post: lena.einvallhaggblad@skola.vaxjo.se

Övriga kompetenser som finns att tillgå enligt överenskommelse är:

Skolläkare

Anders Willstedt

Kurator

Louise Wibert

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Förskola och skola