Skolsköterska

Skolhälsovårdens uppdrag

Under skoltiden fungerar vi som elevernas företagshälsovård och är en del av skolans elevhälsa. Vi bevakar och påpekar vid behov brister i den fysiska och psykiska arbetsmiljön i syfte att främja elevernas tid i skolan. Skolhälsovårdens viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård.

Detta innebär att vi uppmuntrar till:

  • att hålla det friska friskt
  • att lära elever att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
  • att stärka elevernas självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val

Skolhälsovården tar särskild hänsyn till elever med speciella problem och behov av särskilt stöd, men har inget utrednings eller behandlingsansvar. Vår mottagningstid är till för att eleverna ska kunna få råd och stöd utifrån sina egna behov när det gäller utveckling och hälsa. Vi gör enklare sjukvårdsinsatser för utredningar och speciella behandlingar.

Skolhälsovården har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Den kan brytas med elevens eller föräldrars tillstånd. Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Skolsköterska

Heléna Tusek

Kontakt

E-post: helena.tusek@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 23

Arbetsdagar

Jämna veckor: måndag-torsdag
Ojämna veckor: måndag-fredag

Skolläkare

Anders Willstedt:
Tid till skolläkaren bokas enligt överenskommelse med skolsköterskan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Förskola och skola