Kontakt

Skola - och barnomsorg Ingelstad, Nöbbele och Uråsa. Vi har följande ansvars - och arbetsfördelning

Jessica Skrak Granqvist

Förskolechef samtliga förskolor i Ingelstad
Telefon: 0470-79 67 97
E-post: jessica.skrakgranqvist@vaxjo.se

Maria Kanstedt Rylander

Rektor och förskolechef Nöbbele och Uråsa skola och förskola
Telefon: 0470-79 63 82
E-post: maria.kanstedtrylander@vaxjo.se  

Christian Bjelk

Rektor Ingelstad skola
Telefon: 0470-79 68 01
E-post: christian.bjelk@vaxjo.se      

Yvonne Andersson

Samordnare hela området
Telefon: 0470-79 68 11
E-post: yvonne.andersson3@vaxjo.se    

Vi finns i "Gula Villan" i Ingelstad.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola