Om skolan

Ingelstad skola i Ingelstad ligger 17 km söder om Växjö. Närheten till naturen ger goda möjligheter till naturstudier och friluftsaktiviteter.

Skolan har ca 190 elever från förskoleklass till och med åk 6. Det finns tre fritidhemsavdelningar, Myran, Fisken och Krokodilen som också erbjuder öppen verksamhet för elever i åk 4-6 måndag-torsdag. Personalen arbetar tillsammans i arbetslag och har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling.

Vår målsättning är att

  • ge eleverna goda baskunskaper
  • skapa trygghet och god social kompetens
  • betona helhetssyn och individualisering
  • utveckla ett tematiskt arbetssätt
  • ta tillvara vår fina miljö såväl inne som ute
  • servera god mat i trivsam miljö

Miljöarbete

Ingelstad skola är en natur och miljövårdsskola med miljöcertifiering enligt Grön Flagg. Arbete med olika miljöteman är ett viktigt inslag i den dagliga verksamheten. I skolmatsalen strävar vi efter ett ökat användande av krav- och närodlade produkter samt att vi använder miljövänliga rengöringsmedel.

Föräldrasamverkan

Vi har en aktiv föräldraförening IFF och ett nära samarbete med klassombud och skolledning.

Rastfaddrar

Vi har rastfaddrar på skolan måndag – torsdag förmiddag. De ger ett gott och uppskattat stöd till eleverna. Vi tar gärna emot fler rastfaddrar.

Välkommen att besöka oss på Ingelstad skola!
Rektor och personalen på Ingelstad skola.    

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola