Slöjd

Välkommen till slöjdsidan! Här kan du läsa om hur vi jobbar i slöjden.

Varför har vi slöjd i skolan idag?

  • Är det för att ha en presentverkstad?
  • Är det för att det är trevligt att varva det teoretiska skolarbetet med praktiskt arbete?
  • Är slöjden enbart praktiskt arbete?

Teori och praktik

I dagens skolslöjd är tanken att eleverna ska lära sig ta ansvar för sitt arbete. För att kunna göra det måste man arbeta både teoretiskt och praktiskt. Man måste kunna klura ut hur det ska vara och våga experimentera. Ofta behöver man samverka med klasskamrater och läraren. Man måste kunna förklara i ord och bild hur man tänker sig sitt arbete. För att klara av allt detta behöver man kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt handling. Man behöver till exempel kunna läsa och förstå en arbetsbeskrivning. Vid ett annat tillfälle kan man behöva använda sig av sina kunskaper i matematik för att förstå och kunna räkna ut hur arbetet ska utformas.

Historik

Förr i tiden bestod skolslöjden mer av så kallad ”mallslöjd”. Man skulle lära sig att göra en likadan sak som förlagan. Då ansågs det viktigt att eleven lärde sig behärska ett antal tekniker, redskap och verktyg som förberedelse till det dagliga livet. Det är fortfarande roligt och bra att kunna. Men alla elever behöver inte kunna allt. Man kan låta intresse och handlag styra valen. Under mallslöjdens tid var det de färdiga slöjdalstrens utseende och funktion som avgjorde om eleven utfört ett bra arbete eller inte. Idag är det inte enbart slutprodukten som är intressant utan även vägen dit. Det färdiga slöjdföremålet är värdefullt för eleven eftersom det är unikt och resultatet av det egna arbetet.

Slöjdens arbete bedrivs enligt något som kallas ”slöjdprocessen”. I den ingår fyra faser.

  • Först är det idé eller val
  • Sedan är det planering
  • Planeringen följs av genomförandet
  • Sist kommer värderingsfasen då eleven ska reflektera över sitt arbete

Utställning

Färdiga slöjdalster ställer vi ut i glasmontrarna (utanför trä- och metallslöjdsalen) så alla kan glädjas åt att se de fina sakerna och diskutera med slöjdarna. Vill man se mera slöjdalster och låta sig inspireras ytterligare kan ett besök på www.slojd.nulänk till annan webbplats rekommenderas.

Vi hoppas nu att såväl vuxna som barn gläds åt de fina och unika slöjdalstren som barnen får ta med sig hem från skolan.

Med slöjdhälsningar från:
Solveig Larsson och Thomas Muul

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Förskola och skola