Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är en ideell förening som verkar för minska avståndet mellan elev, skola och föräldrar. Vi är aktiva i övergripande frågor och tar inte upp frågor som rör enskilda elever. Du som förälder kan vara med och påverka styrelsearbetet genom att skriva förslag till oss och genom att delta på årsmötet. Som medlem i föräldraföreningen stödjer du vårt arbete på skolan.

Genom en kontinuerlig dialog med skolledningen kommer vi att arbeta med på följande frågor:

  • Ökad kunskap om aktuella skolfrågor
  • Trivsel och öppenhet
  • Inspiration
  • Möjliggöra samverkan med näringsliv, universitet och andra intresseorganisationer.

Våra mål uppnås genom aktiviteter såsom:

  • Föreläsningar/paneldebatter
  • Kunskapsdag/kväll
  • Stödja elevorganisationen
  • Kontakta /inventera möjligheter till samverkan med företag/organisationer.
  • Sponsra aktiviteter/ utrustning i skolan

Föräldraföreningen är en viktig del av skolan. Vi ska tillvarata Elevernas och Föräldrarnas intressen i Skolan.

Skolverket skriver i lärpoplanen:

"Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter."

Förslag till föräldraföreningen

Skriv till oss i föräldrarföreningens styrelse!

Har du idéer, tankar eller förslag till åtgärder till något som skulle kunna förbättras på skolan och vill ta upp det i föräldraföreningen? Vi tar gärna emot förslag och idéer. Skriv till oss och berätta kort om förslaget och eventuellt bakgrund. Mail eller brev skickas till par.wik@icloud.com

Uppge även dina kontaktuppgifter. Någon i styrelsen hör av oss snarast eller bjuder in dig till vårt nästkommande styrelsemöte.

Medlemskap i föräldraföreningen kostar 100kr/familj (endast ett medlemskap per familj).

Bankgironr. 602-7007
Betalningsmottagare; Teleborg Centrum Föräldraförening 
Swish, Nr 123 049 86 26

Vi finns även på facebook

Svenska

Hej Förälder med barn som går på Teleborg Centrum. Det är dags att träffas och diskutera idéer med andra föräldrar på TC.
Kom med i TC Föräldraförening Facebooklänk till annan webbplats grupp!

English

Dear Parent who has a child at Teleborg Centrum School. It’s time to get together and discuss ideas with other parents at TC.
Come and be a part of the TC Föräldraförening Facebooklänk till annan webbplats Group! 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Förskola och skola