Frånvaroanmälan och ledighet

Det går att göra frånvaroanmälan för en elev på grundskola eller gymnasieskola i Växjö kommun på tre olika sätt: via en app, genom systemet Dexter, eller via telefon/talsvar.

Det enklaste sättet att göra frånvaroanmälan är via appen, om man har möjlighet till det.

Frånvaroanmälan via app eller Dexter fungerar likadant för både grundskola och gymnasieskola. Att göra frånvaroanmälan via telefon/talsvar är likadant för alla grundskolor, men det skiljer sig något för de olika gymnasieskolorna.

Frånvaroanmälan via app

Som vårdnadshavare kan du anmäla frånvaro för ditt barn med hypernet App. Är du myndig elev kan du själv anmäla din frånvaro. Appen laddar du själv ner gratis från App Store eller Google play. Sök på "hypernet App", eller via de här direktlänkarna:

  • App för frånvaroanmälan för iOSlänk till annan webbplats eller för Androidlänk till annan webbplats.

För att kunna logga in i appen behöver du ett användarnamn och lösenord. Det är samma användarnamn och lösenord som till Dexter. Du har fått användarnamn och lösenord hemskickat. Om du inte har någon inloggning eller om du glömt ditt lösenord kan du ansöka om det på inloggningssidan. Du får då besked via mejl eller brev. Se dock till att uppgifterna i Dexter om din e-postadress är uppdaterad! (Manual för Dexter.)

Frånvaroanmälan via Dexter

Logga in i Dexterlänk till annan webbplats som medborgare och klicka på länken Anmäl frånvaro. Följ de olika stegen i Dexterlänk till annan webbplats för att göra klart frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan via telefon/talsvar

Man kan ringa telefonnummer 0470-79 69 81 och knappa in barnets tiosiffriga personnummer och meddela att eleven är frånvarande heldag eller del av dag.

OBS! Vid skyddat/hemligt nummer fungerar Talsvar inte. De som har sådan nummer ska istället skicka sms/ringa handledaren och sjukanmäla sitt barn.

Sjukanmäl ditt barn varje dag vid sjukdom.

När du har sjukanmält får du en bekräftelse tillbaka via sms eller mail att anmälan har mottagits samtidigt som skolan kan se att du gjort en frånvaroanmälan.

Ogiltig frånvaro

Om en elev i skolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska enligt den nya skollagen, rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Sådana skäl kan vara att t ex att frånvaron avser elevens sista lektion före skoldagens slut.

För att skolan ska kunna uppfylla detta finns nu en funktion där ett sms eller mail skickas hem till båda vårdnadshavarna om att eleven uteblivit från den obligatoriska verksamheten.

Ledighet

Enligt grundskoleförordningen får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ledighet kan beviljas av rektor. Synnerliga skäl ska kunna påvisas för att rektor ska få bevilja längre ledighet än tio dagar under ett läsår. Blankett för anhållan om ledighet finns att hämta utanför receptionen eller kan laddas ner härifrån.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola