Klasser

Här finner du mer om våra IB-klasser och om IB-arbetslaget.

Du kan ta reda på vad som är på gång i ditt arbetslag och vad som sker i de olika ämnena - läxor, prov, inlämningsuppgifter till exempel.  IB-laget består av tre klasser och har Shane Lewis som arbetslagsledare och koordinator. I varje klass finns två handledare vilka samordnar det mesta som rör klassen. IB-lagets arbetsrum finns i ett av rummen i mitten av stora korridoren.

Vad betyder klassnamnet A7IB, förresten?

A betyder arbetslag A - arbetslaget som IB-klasserna tillhör
7 betyder årskurs 7 och 
IB står för att det är en IB klass

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Förskola och skola