Elevsidan

Elevskåp

Varje elev på TC får ett rymligt skåp där ytterkläder och böcker kan förvaras. Klassens skåp är i allmänhet samlade på ett ställe. Eleven ansvarar för sin skåpsnyckel. 

Läroböcker

De läroböcker eleverna tilldelas är skolans egendom tills läsåret är slut. Då får eleverna behålla en del böcker och andra ska lämnas tillbaka i gott skick.

Om jag förlorar en lärobok?

Meddela din ämneslärare att du saknar bok. Kostnaden för en ny är densamma som bokens pris .

Övrigt material

Eleverna får vid läsårets början en penna, ett suddgummi och dessutom en pärm med register.

Får man nya pennor sedan?

Nej, man skaffar pennor och suddgummin själv när de första är slut.

Vilka fester för eleverna på TC ordnar skolan?

Välkomstfesten för sjuorna i början på höstterminen. I november är det åttornas tur. Då är det Restaurang TC. Näst sista skoldagen i juni är det avslutningsfest för niorna. I stort sett alla personal är med då och många även på de andra festerna. Vi samarbetar förstås med fritidsgården när det gäller att ordna festerna. TC-dansen och håll-i-gång disco? Jo, det blir det förstås! Fritidsgården ordnar också disco två gånger per termin.

Vilka ämnen kan man välja på TC?

De flesta ämnena läses av alla elever på TC. Valbara ämnen är:

  • Moderna språk
  • Slöjd
  • Elevens val

Moderna språk

Ett modernt språk - B-språk - väljs inför årskurs 6 och behålles i allmänhet under fyra läsår. På TC har vi pröva-på-perioder i åk 6 vilket innebär att eleven prövar alla tre språken franska, spanska och tyska innan man gör sitt val vid höstlovet.

Alternativen förutom franska, spanska och tyska är engelska förstärkning, teckenspråk, svenska som andraspråk samt modersmål.

Om du har frågor om B-språksvalet kontakta studievägledare Catrin Lindström.

Slöjd

I åk 7 och åk 8 har man vardera en termin slöjd trä och metall samt en termin textilslöjd. I åk 9 däremot väljer man slöjd tm eller slöjd tx och efter en termin får man då ett slutbetyg i ämnet slöjd. Den andra terminen i åk 9 läser man hem- och konsumentkunskap, Hkk.

Elevens val

Har man valt moderna språk inom ramen för elevens val så gäller det för hela läsåret. Ämnet är betygsgrundande vilket inte övriga elevens val är. Däremot så kan elevens valsämnen fördjupa eller bredda skolans ämnen vilket indirekt kan vara betygsgrundande för ämnet i fråga.

Profilval

Årets profiler är fotboll och musik.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Förskola och skola