Om skolan

Teleborg Centrum - TC - rymmer flera olika skolverksamheter. Här finns grundskola för årskurs 7 till 9, en grundsärskola, en förberedelseklass för ungdomar som nyligen kommit till Sverige samt vår internationella utbildning - IB - International Baccalaureate. Till skolan kommer elever från stadsdelarna Teleborg, Söder och Ingelstad med landsbygd.

TC har ca 500 elever uppdelade på ca 25 klasser. Vi har ca 60 lärare & elevassistenter som arbetar i våra olika verksamheter. Skolan är uppdelad i fyra arbetslag, varav grundsärskolan är ett. År 6 på södra området har språkval & hemkunskap hos oss på TC. Varje klass består av ca 25 elever och har två handledare som ansvarar för klassen. Ämneslärarna har en adekvat utbildning och är välutbildade i sina ämnen. Skolan har ett nära samarbete med universitetet och lärarutbildningen och tar ofta emot lärarkandidater.

Det finns ett kompetent elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, studievägledare och specialpedagoger samt tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Skolan erbjuder två profilval - musik & fotboll. Dessutom finns det bra valmöjligheter när det gäller språkval och elevens val. Vi har tillgång till många bra praoplatser genom ett engagerat arbete med projektet ”SKOLA & ARBETSLIV”. Alla elever på skolan har tillgång till en egen dator eller IPAD att använda i undervisningen.

På TC finns även förberedelseklasser för nyanlända. Dessa elever läser i första hand svenska och matematik. De har även idrott, bild och hemkunskap. Eleverna i förberedelseklassen har alltid en tillhörighet i en vanlig klass och deltar i alla aktiviterer som går med sin klass. Så snart det är möjligt och senast efter två år går eleven helt i sin ordinarie klass.

På TC finns även International Baccalaureate, IB, en internationell utbildning som finns över hela världen. Våren 2014 antogs Teleborg Centrum som IB-kandidatskola och har nu vårterminen 2017 blivit en auktoriserad IB WORLD SCHOOL. IB-skolorna delar ett globalt engagemang och brinner för utbildning med hög kvalitet som syftar till att låta eleverna göra kopplingar mellan sina studierna och samhället.

Det finns en aktiv fritidsgård på TC med många aktiviteter och engagerad personal. Fritidsgården ligger mitt i skolan och har öppet både dag- & kvälstid.

TC har många roliga traditioner som hängt med skolan i många år. Under dina skolår på TC får du bland annat vara med om välkomstfest för år 7, Restaurant TC för år 8 samt avslutningsfest & revy för år 9.

”På TC lär sig eleverna för framtiden”

  • Vår vision är att elever får utveckla alla sina förmågor i skolans olika ämnen, så att alla elever har en hög måluppfyllelse.
  • Elever och föräldrar får återkoppling på hur eleven utvecklas både kunskapsmässigt som socialt kontinuerligt.
  • De elever som behöver extra stöd för att nå målen får den hjälp de behöver samt att de som lätt når målen också får stimulans och ytterligare utmaningar.
  • Vi anser att studieframgång och elevvård går hand i hand
  • Det är viktigt att elever har ett reellt inflytande på sin utbildning och en god skolmiljö där alla bemöter varandra på ett bra sätt.
  • Under sin skoltid ska eleverna få uppleva roliga traditioner som gör att gemenskap och glädje präglar tiden på TC.

Historik

Anläggningen Teleborg Centrum (TC) invigdes 1976. Arbetsnamnet FRIBISKO antydde en treenighet mellan FRItidsgården, BIblioteket och SKOlan. Byggnaden ansågs djärv både i fråga om arkitektur och färgsättning och har med råge motsvarat högt ställda förväntningar.

Traditioner

Trevliga traditioner, sånt som ger skollivet en extra krydda, har vi i överflöd på TC. Här är bara ett axplock av det som händer under skolåret.

Välkomstfest år 7

Den mycket populära välkomstfesten för våra sjuor ordnas av personalen. Elever i år 8 och 9 spelar revy för sjuorna och därefter blir det något att äta och sedan disco.

Restaurang TC år 8

Personalen anordnar en finare middag för eleverna i år 8. Vi rullar ut röda mattan, dukar fint i matsalen, tänder ljus och serverar en god middag. Efter middagen blir det disco.

Lucia

Luciafirandet sker i Teleborgskyrkan. På luciamorgonen samlas vi och tar del av TC:s alltid lika fina luciatåg.

Julavslutning med idrottsfest

Höstterminen avslutas med en idrottsfesten i Teleborgshallen sista förmiddagen före jullovet. Klasserna i år 9 underhåller med en egenkomponerad dans. Dessutom blir det diverse tävlingar och lekar mellan
elever och lärare.

Niornas avslutningsvecka på TC

Under den sista skolveckan på TC anordnas en innedag och en utedag med lekar och tävlingar och annat skoj för eleverna i år 9. Kvällen innan skolavslutningen ordnar personalen en avslutningsfest med
revy, middag och disco för niorna.

Skolavslutning

Sommaravslutningen firas i Teleborgshallen med med musik och tal samt betygsutdelning för år 9.Föräldrar och syskon är välkomna till ceremonin.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Förskola och skola