Elevens val och profilval

Elevens val på TC

På TC har eleverna ämnet Elevens val 80 min varje vecka samt 3 halvdagar med Elevens val. Varje läsår är uppdelat i tre perioder och ger eleverna möjlighet att prova tre olika kurser med Elevens val. Valbara kurser är t ex Bild, Idrott & Hälsa, Matte & Bild, Slöjd. Inom Elevens val erbjuder vi också studiehandledning/läxläsning för de som så önskar. Kurserna i Elevens val ges årskursblandat.

Elevens val - språkval är ett val som ger eleverna möjlighet att läsa ett tredje språk. Det är samma tider som övriga Elevens val men man läser det hela läsåret. Elevens val - språkval kan man söka i år 8.

  • Ansökan till Elevens val sker via skolans studiekort i slutet av vårterminen.

Profilval

Eleverna har också möjlighet att söka till något av våra Profilval i fotboll, musik eller bild. Profilvalen har samma tider som Elevens val men har ibland extra tid för t ex fotbollsturneringar eller konserter och luciatåg.

  • Ansökan till profilval musik sker i mitten av vårterminen via ansökningsblanketten. Ansökan senast måndag 8 maj inför läsåret 17/18
  • Ansökan till elevens val/profilval fotboll och bild sker i slutet av vårterminen via studiekorten som delas ut till eleverna i år 6, 7 och 8

Skolvalet

I månadskiftet jan - feb  söker eleverna i år 6 skola inför år 7. När skolvalet och placering på skola är klart är det dags att söka Elevens val och profilval. Mer information om valen kommer via studiekort och ansökningsblanketter.

För mera information:

Marie Karlsson
Administration Teleborg Centrum
Tel: 0470 - 419 34 
E-post: marie.karlsson7@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Förskola och skola