Studievägledare

Jag heter Catrin Lindström och är Studievägledare (SYV) på Teleborg Centrum.

Studievägledarens uppdrag är att eleven, utifrån dennes förutsättningar, ska:

 • bli medveten om sig själv
 • bli medveten om olika valalternativ
 • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
 • lära sig fatta beslut
 • lära sig genomföra beslut

De enskilda vägledningssamtalen bör SYV se till så att de planeras och genomförs så att de:

 • vidgar elevernas perspektiv om såväl de egna förutsättningarna som olika utbildningar och yrken
 • utmanar elevernas föreställningar om utbildningar och yrken utifrån kön samt utifrån social och kulturell bakgrund
 • ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att väga samman olika faktorer som har betydelse för studie- och yrkesval

Skolverkets allmänna råd "arbete med studie- och  yrkesvägledning"

Min verksamhet baseras på:

 • karriärutvecklingstorier
 • vägledningstorier med modeller
 • val/väljande/beslutsteorier

Vi, studievägledare, strävar att ge relevant, tydlig och objektiv information samt har eleven i centrum och anpassar vägledninginsatserna efter dennes behov. Studievägledaren är en resurs i elevhälsoteamet.

Du som förälder är välkommen att kontakta mig om du har frågor som rör ditt barns nuvarande eller framtida studier.

E-post: catrin.lindstrom@vaxjo.se
Tel: 0470 - 419 36 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Förskola och skola