Bra länkar inför gymnasiet

CSNlänk till annan webbplats Centrala studiestödsnämnden. Här finns bl a att läsa om inackorderingstillägg 

Gymnasieguidenlänk till annan webbplats Rikstäckande information om gymnasieskolor, program, fråga SYV osv. 

Utbildningsinfolänk till annan webbplats Skolverkets information om gymnasieprogram mm. 

Skolverketlänk till annan webbplats Skolverkets information om alla skolformer 

Glänk till annan webbplatsymnasiumlänk till annan webbplats Kronoberglänk till annan webbplats Information om alla gymnasieskolor och deras programutbud i Kronobergs län 

Spetsutbildningarlänk till annan webbplats Information om spetsutbildningar i Sverige

Studera.nulänk till annan webbplats Universitets- och högskolerådets  information om universitets-/högskolestudier 

Regeringenlänk till annan webbplats Länk till utbildningsdepartementet 

IB-examen (svenska) IB-examen (engelska) Information för dig som ska ta en IB-examen

Antagningsregler Information om antagningsregler till universitet/högskola 

Jobbafrisklänk till annan webbplats Hur påverkas din hälsa av ditt framtida yrkes- och studieval

Eftergymnsiala utbildningar Faktablad om eftergymnasiala utbildningar

Planera ditt gymnasieval Kortfattad information för årskurs 7, 8 och 9

Kort om gymnasieskolans yrkesexamen Skolverkets informationsbroschyr

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Förskola och skola