Elevrådet 4-6

Elevråd 4-6 på Lammhults skola

På mellanstadiet på Lammhults skola har vi ett elevråd som läsåret 16-17 bl.a. arbetar med följande uppgifter:

  • Skapandet av nya regler i matsalen
  • Beslut kring nytt skolgårdslekredskap
  • Uppföljning av alla elevers arbetsmiljö, trygghet och trivsel.

De som under detta läsår är representanter för de olika klasserna är:

Årskurs 4

Ordinarie- Malte Sandgren, Milica Laketic
Suppleant- Sanna Lindqvist, Linus Hagelvik

Årskurs 5

Ordinarie- Ghassan Yohya, Felicia Bergner
Suppleant- Nellie Sander, Alma Falkbrink

Årskurs 6

Ordinarie- Linnéa Karlsten, Ossian Hedstig
Suppleant- Abdel Hamid Tro, Adriano Guberman

Ansvarig lärare

Therese Stern
E-post: therese.stern@skola.vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola