Förstelärare

På Lammhults skola arbetar fem olika förstelärare som verkar från förskoleklass till årskurs 9.

Förstelärarnas gemensamma uppdrag är att bedriva skolutveckling och stötta det kollegiala lärandet så att all personal får möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Förstelärarna träffar skolledningen en gång per vecka för att stämma av pågående utvecklingsarbete och dra upp nya riktlinjer utifrån skolans gemensamma målsättning. Försteläraruppdragen på Lammhults skola är inte tidsbegränsade utan gäller tillsvidare.

Läs förstelärarnas blogglänk till annan webbplats

Georgina Chrisis

Mer om mig: Georgina Charisis
E-post: georgina.charisis@skola.vaxjo.se

Cecilia Hedstig

Mer om mig: Cecilia Hedstig
E-post: cecilia.hedstig@skola.vaxjo.se

Victoria Carlzon

Mer om mig: Victoria Carlzon
E-post: victoria.carlzon@skola.vaxjo.se

Karin Nilsson

Mer om mig: Karin Nilsson
E-post: karin.nilsson2@skola.vaxjo.se

Therese Stern

Mer om mig: Therese Stern
E-post: therese.stern@skola.vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola