Cecilia Hedstig

Försteläraruppdrag: Implementera Växjö kommuns verksamhetsmål (KENT), arbetslag 7-9.

Undervisar i bild/NO åk 4-9.

Mitt försteläraruppdrag påbörjades läsåret 14-15 med en satsning från Växjö kommun på att effektivisera målarbetet på alla skolor. Då genomfördes en utbildning över tid där jag tillsammans med dåvarande rektor och två andra förstelärarkollegor satte upp en ny målsättning och 5-års plan för Lammhults skola med tanke på att våra elever ska utveckla KENT (kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet). På Lammhults skola har vi en målsättning under 2015-2020 som lyder "Våra elever äger entreprenöriella kompetenser och känner en helhet i sitt lärande". Vi tror att detta arbete ska leda till ett ökat engagemang och inflytande hos eleverna, ökad trygghet och trivsel och en tydligare helhet i lärandet så att vi når högre kunskapsutveckling och förbereder eleverna på bästa sätt för livet efter grundskolan. I mitt uppdrag ligger att driva på arbetslaget i detta arbete, implementera en grundstruktur kring uppföljning av målarbetet samt att skapa möjligheter till pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande. Jag tar också till mig och delger aktuell forskning inom området.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola