Karin Nilsson

Försteläraruppdrag: Att implementera ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Mitt försteläraruppdrag på Lammhults skola började höstterminen 2016. Språkutvecklande arbetssätt kännetecknas av höga förväntningar på alla elever, stöttning i hur elever ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande och en undervisning präglad av interaktion i klassrummet. Att arbeta språkutvecklande gynnar alla elever. Jag ansvarar för undervisningen i svenska som andraspråk i åk 7-9 och arbetar tillsammans med andra ämneslärare för att vi tillsammans ska kunna hjälpa eleverna att nå så långt som möjligt. Det kollegiala lärandet är i fokus och genom att samtala om undervisningen kan vi utforma god undervisning för alla elever.

Under läsåret 16/17 ansvarar jag tillsammans med två andra kollegor för Läslyftet på Lammhults skola. Läslyftet riktar sig till alla lärare på skolan och handlar om att samtala om text.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola