Therese Stern

Försteläraruppdrag: Implementera Växjö kommuns verksamhetsmål (KENT), arbetslag 4-6.

Undervisar i Ma/NO åk 4, 6.

Mitt nuvarande försteläraruppdrag påbörjades läsåret 14-15 med en satsning från Växjö kommun på att effektivisera målarbetet på alla skolor. Då genomfördes en utbildning där jag tillsammans med dåvarande rektor och två andra förstelärarkollegor satte upp en ny målsättning och 5-års plan för Lammhults skola med tanke på att våra elever ska utveckla KENT (kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet). På Lammhults skola har vi en målsättning under 2015-2020 som lyder "Våra elever äger entreprenöriella kompetenser och känner en helhet i sitt lärande". Vi tror att detta arbete ska leda till ett ökat engagemang och inflytande hos eleverna, ökad trygghet och trivsel och att vi får vardagen i skolan att kännas mer hel så att vi når en högre kunskapsutveckling. I mitt uppdrag ligger att driva på arbetslaget i detta arbete, implementera en grundstruktur kring uppföljning av målarbetet samt att skapa möjligheter till pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande. Jag tar också till mig och delger aktuell forskning inom området.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Förskola och skola