ETM

ETM betyder Elevens Tid för Måluppfyllelse och är ett pass då man som elev har möjlighet att få extra stöd i ett ämne för att nå upp till målen i kursplanen. Genom att ta bort tid från matematik, NO, SO och svenska kan vi erbjuda att lägga all den tid på det ämne (främst ett som vi plockat tid ifrån) där det bäst behövs. I så stor utsträckning som möjligt väljer man som elev vilket ämne man behöver lägga tid på. Det gäller alltså att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Vid behov går skolan in och stödjer så att valen blir bra.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Förskola och skola