En dag på Bikupan

  • Vi öppnar kl. 6.00 på Bikupan.
  • Frukost äter vi kl. 7.45
  • Vi har två ingångar så det är viktigt att vi säger god morgon när ni kommer så att vi vet att barnet har kommit.
  • 8.15 skickar vi ut barnen på lite rast (personal går med ut) innan skolan börjar 8.30.
  • Direkt efter skolans slut kommer barnen och ”anmäler” sig att de är på fritids, vi kollar då att alla barn som ska vara på fritids är där.
  • Aktivitet ute eller inne/lek. Vi försöker att gå i väg från fritids en gång i veckan. Ibland tar vi med matsäck. Kan vara svårt på grund av att en del barn går på kören och en del på miniorerna. Varje vecka erbjuder vi också en skapande aktivitet, vi tvingar däremot ingen att göra detta. Vi tycker att leken är viktig, i leken stärks självkänslan och empatin. De utvecklar också sin fantasi och kreativitet, de bearbetar problem och löser konflikter. Leken sätter världen i ett sammanhang och gör händelser begripliga för barnet. Leken möjliggör för barnen att utvecklas bl.a. känslomässigt, intellektuellt och socialt, dvs. prova, våga forska, upptäcka, framför allt ha roligt.
  • Mellanmål äter vi ca kl.14.00.
  • Innan barnet går hem är det viktigt att städa först.
  • Var noga med att säga ”Hej då” vid hemgång, så att vi vet att barnet gått hem.         
  • Tänk på att barnet har kläder så att vi kan vara ute i naturen.

Torsdagar går vi ibland till gympasalen, så det är bra om barnen har gympaskor med sig.
Bikupans planering hänger på väggen i korridoren.
Fredagar enbart fritids för förskoleklassen och ingen skolskjuts.

Om barnet är sjukt eller har ändring av schema ring då alltid och meddela detta på Bikupans tel: 0472-268324

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Förskola och skola