Sommaromsorg 2017

INFORMATION INFÖR SOMMAREN 2017

Vi hoppas att alla föräldrar med barn på någon av förskolorna eller Fritidshem i Lammhult har fått hem lappar gällande anmälan av behovet av omsorg sommaren 2017.
Nedan lite information gällande densamma.

Sommarverksamheten kommer i år att förläggas till veckorna 28-32
på Humlans förskola i Lammhult.

Vecka 28 och 32 är Värendsgårdens Fritidshem (Bikupan och Vespan) öppet som vanligt. Vecka 32 går 6-åringarna över till fritidsverksamheten.

Då behovet av omsorg kraftigt minskar under sommarmånaderna pga. föräldrars semestrar och sommarlov anordnar kommunen gemensam sommarverksamhet.

Vi strävar efter att, i så stor utsträckning som möjligt ha för barnen känd personal i tjänst dessa veckor.

OBS!! Sommarverksamheten ersätter ordinarie verksamhet som stänger vecka 28-32 och är endast till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar!!

Vi kommer att tillsätta sommarvikarier efter omsorgsbehov då föräldrar arbetar eller studerar. Tidigare har vi haft ett stort bortfall av anmälda barn, vilket medfört att vi haft alltför många vikarier i tjänst. De pengarna använder vi gärna i den ordinarie verksamheten löpande under året. Anmäl alltså bara ert verkliga behov av omsorg dessa veckor.

För att kunna planera för sommaren behöver vi Er skriftliga anmälan senast den 7 april.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017