Sommarskola i Växjö 2017

Sommarskolan riktar sig till:

• Grundskoleelever som går ut år 9 med ofullständigt betyg i
något av ämnena svenska, engelska eller matematik.

• Grundskoleelever som går ut år 8 med ofullständiga betyg i ämnena svenska, engelska eller matematik för en behörighet till gymnasiet 2018.

• Nyanlända elever år 7-9 för kurser i svenska som andra språk.

Sommarskola 1
- 19/6-30/6 klockan 8.30-12.30. Plats: Norregårdskolan

Deltagare:
• Elever åk 9 som inte nått kunskapskraven för E i ett av ämnena matematik, svenska eller engelska och förväntas bli behöriga till gymnasiet efter godkänt betyg vid prövning.

• Nyanlända elever i åk 7-9 som behöver läsa svenska som andraspråk.

Ansvariga rektorer: Mats Wahlsten och Kristina Hedenfalk

Sommarskola 2 - 7/8-18/8 klockan 8.30-12.30.Plats: Fagrabäckskolan

Deltagare:
• Elever i åk 8 som riskerar att inte nå målen inom, matematik, svenska eller engelska.

• Nyanlända elever i åk 7-9 som behöver läsa svenska som andraspråk.

Ansvariga rektorer: Robert Eriksson och Kristina Hedenfalk

Sommarskolan är ett erbjudande. Om man anmält sig är det obligatorisk närvaro alla dagar. Eleverna går i skolan fyra timmar om dagen under 9-10 dagar och har läxor efter lektionstid. Mellanmål ingår och för elever som har långt till skolan gäller kommunens skolskjutsregler.

Så ansöker du till sommarskolan
Efter överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och mentor godkänner vårdnadshavare via bifogad blankett att eleven får gå i sommarskola. Ansökan lämnas till skolan senast 19 maj. Därefter kommer bekräftelse på om man är antagen eller ej. De som blir antagna kallas till informationsmöte:

Informationsmöte för sommarskola 1: den 8/6 kl 18.30 på Norregårdskolan

Informationsmöte för sommarskola 2: den 13/6 kl 18.30 på Fagrabäckskolan

För mer information: kontakta elevens mentor!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017