Skolsköterska

Skolsköterskan är en del av Elevhälsan. Skolsköterskan fungerar som elevernas företagshälsovård. Som skolsköterska bevakar och påpekar jag vid behov brister i den fysiska och psykiska arbetsmiljön i syfte att främja elevernas tid i skolan.

Elevhälsans viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård. Detta innebär att vi uppmuntrar till:

  • Att hålla det friska friskt
  • Att lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
  • Att stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val.

Elevhälsans medicinska insatser tar särskild hänsyn till elever med speciella problem och behov av särskilt stöd, men har inget utrednings- eller behandlingsansvar.

Vår mottagningstid är till för att eleverna ska kunna få råd och stöd utifrån sina egna behov när det gäller utveckling och hälsa. Vi gör enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vid behov till olika sjukvårdsinstanser för utredningar och speciella behandlingar.

Skolsköterskan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Löss

Maginfluensa

Vaccinationer

Råd kvalsterallergiinfo

Råd praktiska pollen

Vad händer när??

Sammanhållen patientjournalöppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter

Jeanette Stjernblom

Skolsköterska
E-post: Jeanette.Stjernblom@vaxjo.se
Telefon: 0472-26 83 08 (070 991 23 92)

Anders Willstedt

Skolläkare
Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Förskola och skola