Synpunkter och klagomål

Rutiner för klagomål mot utbildningen.

Skollagen 4 kap. 8 §

"Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt."

Följande rutiner gäller då elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen. Rutinerna ska ses som en stegrande åtgärdstrappa och kan ske muntligt eller skriftligt.

  • Vänd dig till berörd pedagog.
  • Vänd dig till ansvarig förskolechef/rektor (Anna-Karin Höjer).
  • Vänd dig till verksamhetschef (Anders Elingfors).
  • En anmälan kan därefter göras till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudsmannen (beo). Detta ska göras skriftligen via skolinspektionenlänk till annan webbplats eller via vanligt brev.
  • Skolinspektionen/beo skickar sedan anmälan med ett antal olika frågeställningar till Växjö kommun/Utbildningsförvaltningen som har att svara inom en viss tid.
  • Den som anmält får därefter via skolinspektionen/beo se kommunens svar och har möjligheten att avge ytterligare synpunkter på detta.
  • Skolinspektionen/beo avlämnar sedan efter genomgång av jurister ett beslut.

När det gäller fristående verksamheter gäller respektive enhets rutiner för klagomål.

En inkommen anmälan är en offentlig handling, som till exempel media har tillgång till. Det kan som anmälare vara bra att ha tänkt igenom hur man ska bemöta intresset från utomstående.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2017
Förskola och skola