SYV - Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Sofie Lööf och är Studievägledare (SYV) på Lammhults skola.

Studievägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet och strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information samt har eleven i centrum och anpassar vägledninginsatserna efter dennes behov. Studievägledaren är en resurs i elevhälsoteamet.

Jag hjälper alla elever med:

  • att få stöd i valprocessen
  • att skapa motivation
  • att hitta information
  • att kunna fatta beslut

Du som förälder är välkommen att kontakta mig om du har frågor som rör ditt barns nuvarande eller framtida studier.

Telefon: 0709-834350
E-post sofie.loof@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Förskola och skola