Brobyggare

Under Landningsbana Växjös tak finns även Brobyggare.

Brobyggarnas uppdrag är att hjälpa nyanlända att integreras och skapa förståelse för de skillnader som finns mellan olika kulturer. Brobyggarna har själva dubbla kulturtillhörigheter, är väl förtrogna med det svenska samhället och är utbildade i föräldrastödsprogram.

Brobyggarna fungerar som inskolningsstöd för nyanlända barn som ska börja i förskolan och som ett stöd till föräldrar och personal. Brobyggarna kan också finnas med på utvecklingssamtal och föräldramöten i förskolan och skolan.

Brobyggarna organiserar ett flertal kostnadsfria aktiviteter som till exempel:

  • Föräldrautbildningar
  • Tematiska Språkcafé
  • "Lära tillsammans" för barn och föräldrar i förberedelseklass
  • Läxhjälp

Brobyggarna kan nås genom samordnare och projektledare Carina Moser som är ansvarig för Brobyggarna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola