KrÅCan

Under Landningsbana Växjös tak finns även KrÅCan.

KrÅCan står för Kreativt Återanvändningscenter och är en plats där barn och ungdomar, skolor och förskolor kan skapa och få tillgång till så kallat "ofärdigt material". Ofärdigt material kallas det spillmaterial som företag och arbetsplatser får över från sin produktion och som de annars skulle ha slängt. KrÅCan kommer i samverkan med Ideella föreningen Atrium att hämta, miljökontrollera och sortera materialet så att det sedan kan visas upp på ett tilltalande sätt. Materialet kan till exempel vara trä, metall, plast och tyger. En förutsättning är givetvis att materialet inte är smutsigt eller farligt för vare sig människa eller miljö.

Ofärdigt material skapar spännande möjligheter att vara kreativ, engagerad och nyfiken i inlärningsprocessen och ger utrymme för eget skapande och egna lösningar. Det ofärdiga materialet leder till ett ständigt nytänkande och lekfullt skapande, där inga svar är givna. Att använda spillmaterial ökar även förståelsen hos företagare, pedagoger, barn och ungdomar om hur vi alla kan bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

KrÅCan är helt enkelt en plats där barn, ungdomar och pedagoger kan mötas och även integreras med nyanlända i en kreativ process. KrÅCan ska vara en naturlig integrationsverksamhet där pedagogisk utbildning samt materialanskaffning ger möjligheter till möten mellan nyanlända barn och barn och pedagoger i ordinarie verksamhet. Kultur och estetiska uttryckssätt tränar dessutom språkförmågan och förmågan att uppfatta det talade språkets rytm och melodi.  

Välkommen till KrÅCan  – kreativ verkstad, lager och ateljé 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola