Landningsbana Växjö

Landningsbana Växjö är ett mottagningscenter för nyanlända familjer och ensamkommande barn.

Under en period på fyra veckor erbjuds deltagarna introduktion till förskolan/skolan och samhällsinformation. Det finns också möjlighet för deltagarna att ta del av eftermiddagsverksamhet i form av idrott och läxhjälp. I samverkan med bildningsförbund och frivilligorganisationer erbjuds också mötesplatser av olika slag. 

Vi kan erbjuda: 

  • Introduktion till skola med bland annat undervisning i den första svenskan
  • Skolverkets kartläggning steg 1 och 2
  • Skolplacering
  • Introduktion till förskolan och ansökan om förskoleplats
  • Hälsosamtal
  • Föräldrainformation om samhället; skolsystemet, hälsa och sjukvård, polis, tandvård, barnhälsovård, socialtjänst och fritid

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola