Hälsoteam

Här träffas sjuksköterska, rektor och kurator samt inbjudna mentorer och övrig berörd personal veckovis.

Hälsosamtal

Sjuksköterska träffar alla elever för ett hälsosamtal samt erbjuder eleverna att starta ett vaccinationsprogram. Detta följs sedan upp på hänvisad skola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola