Kartläggning

Alla nyanlända grundskoleelever kartläggs på Landningsbanan enligt skolverkets material, steg 1 och 2. Alla gymnasieelever kartläggs enligt skolverket steg 1.

Materialet består av tre steg

Steg 1

Elevens språk och erfarenheter.

Steg 2

Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar.

Steg 3

Elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen.Du hittar hela materialet för Steg 1 och Steg 2 i vår bedömningsportal. Det krävs inte inloggning för att få tillgång till materialet. Steg 3 publiceras successivt under våren och kommer att finnas i grundskolans alla ämnen utom svenska, svenska som andraspråk och modersmål. I dagsläget finns materialet i biologi, fysik, kemi och teknik publicerat.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola