Kontaktuppgifter

Skolsköterska

Lisbeth Damberg
E-post: lisbeth.damberg@vaxjo.se  
Telefon: 0470-419 75
Nås måndagar och torsdagar (säkrast förmiddag)

Skolläkare

Johan Jonsson
Träff bestäms genom kontakt med skolsköterskan.

Elevhälsan

Skolsköterskan och skolläkaren ingår i skolans elevhälsa. Arbetet i elevhälsa ska vara förebyggande, hälsofrämjande och bidra till att skapa en skolmiljö som främjar lärande utveckling och hälsa. Eleverna kan träffa skolsköterskan under sin skoltid för att få råd och stöd utifrån sina egna behov när det gäller hälsa och utveckling.

Vi ger råd i egenvård, viss sjukvård och hjälper till att hänvisa till annan sjukvårdsinstans eller dylikt vid behov. Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Skolpsykolog

Raquel Löfstedt
E-post: raquel.lofstedt@vaxjo.se 
Telefon: 0470-416 15  

Speciallärare

Karin Albén 
E-post: karin.alben@skola.vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola