Fritids

Lillestadskolans grundsärskolefritids är fördelade på tre enheter, Hajen, Delfinen och Valen.

Lillestadskolan

På Valen går barnen i klass A, på Delfinen går barnen från klass B, C och D, på Hajen går barnen från klass E. På fritidshemmet arbetar förskolelärare, barnskötare och elevassistenter.

”Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom skall fritidshemmet ge barn den omsorg, som krävs för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier” (Skolverket- Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem, s.11)

Vi arbetar med att ge eleverna en meningsfull fritid genom att uppmuntra eleverna till att prova nya aktiviteter, stimulera till nya lekkamrater och lekar, spel i olika former, erbjuda skapande aktiviteter och uppmuntra och ge möjlighet till eget skapande. Vi arbetar med miljö genom att källsortera och uppmuntra eleverna till att vara rädda om skolans inne och utemiljö, samt ta ansvar för egen och andras tillhörigheter.

Vi samarbetar med grundskolans fritids i olika aktiviteter.

Personal och kontakt

Valen

På Valen jobbar Ann-Sofie och Annika.
E-post: annsofie.sjostrand@skola.vaxjo.se
Telefon: 0470-79 62 05

Delfinen

På Delfinen jobbar Mona, Malou, Mari och Catarina.
E-post: malou.guse@skola.vaxjo.se
Telefon: 0470-436 72

Hajen

På Hajen jobbar Malin, Johannes och Ebba.
E-post: malin.adellkind@skola.vaxjo.se
Telefon: 070-991 20 89

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola