Klass C

I klass C är vi nio elever, tre pojkar och sex flickor i årskurs 4-6.

Vi arbetar både tillsammans och individuellt med våra olika skolarbeten. I främst matematik och svenska har eleverna egna arbetsscheman där de arbetar utifrån sina egna kunskapsnivåer och kunskapsmål. Vi arbetar med visuellt stöd för att tydliggöra arbetet. När vi arbetar tillsammans har vi olika teman inom so, no, teknik och engelska.

Personal

Lärare i klassen är Marika Castor och klassassistenterna heter Mona och Mari.
Ni är välkomna att kontakta oss via E-post om ni har några frågor.

Kontakt

E-post: marika.castor@skola.vaxjo.se

Övriga lärare som undervisar eleverna

HKK 
Helena Virdarson

Slöjd
Bente Pettersson 
Hanna Billfeldt

Idrott
Elin Persson

Musik
Calle Bjelke

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola