Klass A

I klass A är vi sex elever. Inom enheten finns även fritidshemmet Valen. Eleverna möter samma struktur i båda verksamheterna.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik som bl.a. innebär att vi arbetar med visuellt stöd och individuell anpassning. Den största delen av elevernas nyinlärning sker en mot en, dvs. eleven arbetar enskilt tillsammans med en vuxen. I kommunikationen använder de elever som behöver bl.a. PECS - bildkommunikation.

Varje elev har ett individuellt dagsschema vilket har funktionen att tydliggöra dagens innehåll. Självständighet är ett ledord och även en målsättning för alla våra elever.

Personal

Vi som arbetar inom enheten är:

Annika Hultekman
E-post: annika.hultekman@skola.vaxjo.se

Ann-Sofie Sjöstrand
E-post: annsofie.sjostrand@skola.vaxjo.se

Jenny Blom
E-post: jenny.blom@skola.vaxjo.se

Telefon till klass A/Valen: 0470-79 62 05

Övriga lärare som undervisar eleverna

HKK
Helena Virdarson

Slöjd
Bente Pettersson och Hanna Billfeldt

Idrott
Elin Persson

Musik
Calle Bjelke

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola