Idrott & Hälsa

Idrottsundervisningen inomhus på Lillestadskolan bedrivs i vår idrottssal. Utomhus har vi stora ytor för lek, spel och idrott. Det är nära till ängen och skogen där vi har mycket aktiviteter.

Eleverna har idrott och hälsa två gånger i veckan. Eleverna i årskurs 3 har simning varannan fredag. Idrott och hälsa undervisningen är indelad i fyra områden:

  • Rörelse
  • Hälsa och livsstil
  • Friluftsliv och utevistelse
  • Ämnesspecifika begrepp

Undervisningen syftar till att utveckla de allsidiga rörelseförmågorna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för varandra. Genom undervisningen får eleverna också möta olika aktiviteter för att kunna få en god kroppsuppfattning och tilltro till den egna förmågan. Vi arbetar efter våra pedagogiska planeringar där vi utgår från läroplanen.                                                                                            

Hälsa och friluftsaktiviteter/utevistelser under olika årstider löper under hela året.         

Gemensamma friluftsdagar på skolan

  • Höstfriluftsdag för hela skolan.                                                                     
  • Skoljoggen med insamling av frivillig springslant.
  • Vinterfriluftsdag med skridskoåkning på Åby bandybana.
  • Vårlunken där klasser går långpromenad i skogen med olika stopp längs vägen.
  • Skol DM, åk 4 - 6 (friidrottsdag på Telekonsult arena, endast särskola)
  • Idrottsdag på universitetet (endast särskola)

 

Lärare

Under detta läsår kommer särskolan ha samarbete med grundskolans åk 2 och åk 5.
Idrottslärare i åk 1-6, läsåret 2016-17:

Elin Persson 

Klass A, B, C, D, E och åk 2 och 5.

Marie Ivarsson 

Åk 1, 2, 3, 4 och 5.
E-post: Marie.Ivarsson1@skola.vaxjo.se

Maria Nyqvist

Åk 6.
E-post: Maria.Nyqvist@skola.vaxjo.se

Material

Klicka på filerna för att ladda ner dem:

Idrott och hälsa: syfte och centralt innehåll

Idrott och hälsa: Kunskapskrav år 6

Grundformer

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola