Förmågor att utveckla i slöjden

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter
  • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola