Grundskolan

Lillestadskolan är en skola belägen på Norr med gångavstånd till alla stadens möjligheter, t ex. museer, utställningar, simhall m.m, men ändå med en "egen" äng och bara ett stenkast från skogen.

Grundskolan inkl språkklass arbetar i arbetslag med fokus på att eleverna ska behålla sin kreativitet, sitt engagemang, sin nyfikenhet och vara trygga skoltiden igenom. Skolbarnomsorg finns varje dag i skolan. Lillestadskolan har idag 46 förskoleklassbarn, 227 elever i grundskolan inkl integrerad språkklass. Vår målsättning är att ge barnen trygghet i en positiv arbetsmiljö och ge eleverna grundläggande baskunskaper. Vårt arbete inriktas på att alla människor har ett lika värde och att alla ska känna att de duger. På grundskolan har vi förskoleklass och åldershomogena klasser, 1-6. Förskollärare, lärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans i arbetslag med ett gemensamt ansvar för skolans elever, men med huvudansvar för vissa ämnen.

För samtliga verksamheter gäller följande punkter:

  • Vi tror på varje barns förmåga, att med nyfikenhet och upptäckarglädje skaffa sig kunskap.
  • Vi vill att varje barn ska få lära känna sig själv och sina möjligheter genom eget arbete, både enskilt och tillsammans.
  • Vi vill att alla barn ska lära sig visa hänsyn samt att de tar ansvar för sina handlingar, då de uppträder som individer samt gruppmedlemmar och att de därigenom får känna sig trygga i och utanför gruppen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola