Klasser

Här finns information om lärare i de olika klasserna och information om sjukanmälan.

Förskoleklass

Inger Ekdahl inger.ekdahl@skola.vaxjo.se
Adéle Elofsson adele.elofsson@skola.vaxjo.se
Pia Korner pia.korner@skola.vaxjo.se
Gunilla Sallhag gunilla.sallhag@skola.vaxjo.se

Fritidshemmet

Josefin Davidsson josefin.davidsson@skola.vaxjo.se
Rebecca Höiseth rebecca.hoiseth@skola.vaxjo.se
Christian Karlsson christian.karlsson@skola.vaxjo.se
Tobias Nilsson tobias.nilsson@skola.vaxjo.se

Årskurs 1

Sara Nilsson sara.nilsson@skola.vaxjo.se
Sandra Palmqvist sandra.palmqvist@skola.vaxjo.se

Årskurs 2

Eva-Lotta Amosson eva-lotta.amosson@skola.vaxjo.se
Linda Dagling linda.dagling@skola.vaxjo.se

Årskurs 3

Anna Holm anna.holm@skola.vaxjo.se
Liselotte Lövdahl liselotte.lovdahl@skola.vaxjo.se

Årskurs 4

Joakim Rosell joakim.rosell@skola.vaxjo.se
David Wall david.wall@skola.vaxjo.se

Årskurs 5

Tina Briggler (svenska/SO) christina.briggler@skola.vaxjo.se
Charlott Thorin (ma/NO/teknik/bild) charlott.thorin@skola.vaxjo.se

 

Årskurs 6

Johanna Aronsson johanna.aronsson@skola.vaxjo.se
Lisa Eriksson lisa.ericsson@skola.vaxjo.se

Övriga undervisande lärare

Johanna Aronsson (eng) johanna.aronsson@skola.vaxjo.se
Kristoffer Berglind (trä- & metallslöjd) kristoffer.berglind@skola.vaxjo.se
Marie Ivarsson (idrott & hälsa) marie.ivarsson1@skola.vaxjo.se
Annika Lindholm (musik) annika.lindholm@skola.vaxjo.se
Ann Törnqvist (textilslöjd) ann.tornqvist1@skola.vaxjo.se

Sjukanmälan

Ring 0470-79 69 81 och följ sedan instruktionerna som ges i telefonen eller använd frånvaroappen Hypernet. Du kan även anmäla frånvaro (t ex tid hos läkare/tandläkare) eller sjukanmälan direkt i Dexter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Förskola och skola