Språkklassen

Välkommen till Växjö kommuns språkklass för elever med språkstörning.

Växjö kommun erbjuder undervisning i språkklass, en liten undervisningsgrupp. Här arbetar två pedagoger och en logoped. Eleverna i språkklassen följer grundskolans läroplan. Eleverna har hela sin skoldag och flera av dem har även sin fritidshemsplacering på Lillestadskolan. De elever som är berättigade till skolskjuts åker efter skoldagens slut antingen hem eller till sitt fritidshem nära bostaden.

I språkklassen kännetecknas verksamheten av:

  • att språket står i centrum
  • att varje elev ska få använda och utveckla sina starka sidor
  • att eleven ska få stöd och hjälp att stärka sina svaga sidor
  • att tillfällen skapas till förståelse och uppföljning
  • att den språkliga medvetenheten stärks och ger en viktig grund för elevens inlärning
  • att vi använder olika uttrycksmedel, exempelvis bilder, handalfabetet och tecken som stöd

Denna klass är till för barn som har svårt:

  • att prata och göra sig förstådda
  • att uppfatta och förstå när andra pratar
  • att använda språket rätt i olika situationer 

 

Kontakt

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Pedagog

Iréne Frilund
E-post: irene.frilund1@skola.vaxjo.se

Logoped

Mirja Troberg
E-post: mirja.troberg@skola.vaxjo.se
Telefon: 0470-439 72

Rektor

Henrik Elfving
E-post: henrik.elfving@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 47

Adress

Lillestadskolan
Gamla Norrvägen 54
352 43  VÄXJÖ

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola