Idrott och hälsa

Idrottsundervisningen inomhus på Lillestadskolan bedrivs i vår idrottsal. Utomhus har vi stora ytor för lek, spel och idrott. Det är nära till ängen och skogen där vi har mycket aktiviteter.

I åk 1-3 har eleverna idrott och hälsa 1-2 gånger i veckan (åk 1 1x50 min, åk 2 2x50 min, åk 3 1x50 min) och i åk 4-6 har eleverna idrott och hälsa 2x50 min i veckan. I åk 3 åker eleverna till simhallen för att bli vattenvana och lära sig simma.    

Idrott och hälsa undervisningen är indelad i tre område: 

  • Rörelse
  • Hälsa
  • Friluftsaktiviteter

Undervisningen syftar till att utveckla de allsidiga rörelseförmågorna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för varandra. Genom undervisningen får eleverna också möta olika aktiviteter för att kunna få en god kroppsuppfattning och tilltro till den egna förmågan.

Vi arbetar efter våra pedagogiska planeringar där vi utgår från läroplanen. Hälsa och friluftsaktiviteter/utevistelser under olika årstider löper under hela året.

Gemensamma friluftsdagar på skolan:

  • Höstfriluftsdag för hela skolan                                                                     
  • Skoljoggen med insamling av frivillig springslant.
  • Knatteolympiaden åk 4-6 (friidrottsdag på Katedralskolan)
  • Vinterfriluftsdag  med skridskoåkning på Åby bandybana
  • Vårlunken där klasser går långpromenad i skogen med olika stopp längs vägen.

Läsåret 2017-2018

Under detta läsår kommer grundskola och särskola att ha ett samarbete i åk 3.

Lärare i idrott och hälsa

Marie Ivarsson, åk 1, 2,3,5,6
E-post: Marie.Ivarsson1@skola.vaxjo.se

Elin Persson, åk 3 och särskola
E-post: Elin.Persson@skola.vaxjo.se

Joakim Rosell, åk 4
E-post: Joakim.Rosell@skola.vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola