Förmågor att utveckla i slöjden

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att:

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet, utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- samt miljöaspekter
  • analysera samt värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2017
Förskola och skola